Minecraft Snapshot 12w21b

Vyšiel updateovaný snapshot 12w21b ktorý opravuje chyby v 12w21a.

Novinky :
Nový inventár v creative móde – obsahuje delenie na kategórií a vyhľadávanie.
Možnosť otvoriť singleplayer inv. v creative móde klávesou TAB
Pridané Monster egg (Silverfish bloky) do creative modu
Opravy:
Singleplayer opäť nevyžaduje server.
Opravené preklady
Obnovené crafting recepty schodov
Opravená farba emerald ore.

Download : http://assets.minecraft.net/12w21b/minecraft.jar