Minecraft Snapshot 12w21a

Pred pár hodinami vyšiel nový Snapshot minecraftu.
Novinky :
Pridané Ender Chest – po zničení si uchovávajú obsah. Crafting : Do stredu Eye of Ender a obložíte obsidianom.
Pridané Emeraldy a Emerald Ore – používanie na novo pridané obchodovanie z NPC
Buckity sa stackujú
Rôžne štýli NPC dedín
Vylepšené schody
Nová textura Gravelu
Nový biom – Desert Fortress

Download : http://assets.minecraft.net/12w21a/minecraft.jar