Minecraft Snapshow 12w17a

Tak ako prvú informáciu by som vás chcel informovať o novom snapshote minecraftu.
Novinky :
Upraviteľné knihy : Môžete vytvoriť nový item : Book and Quill – vytvoriteľný pomocou knihy, pierka a atramentu. Do tejto knihy môžete písať text. Keď ste dopísali môžete text uložiť a nepodpísať (budete ho môcť ďalej upravovať), alebo podpísať a tým úplne uzavrieť knihu. Pri podpisovaní vyberiete aj meno knihy ktoré je dlhé najviac 16 znakov. Podpísaním sa kniha zmení na nový item – Written book
Nový crafting recept na knihy : Na knihu vám už nestačia len 3 kusy papiera ale potrebujete aj leather. Umiestnenie predmetov je ľubovolné, takže knihu môžete vycraftit aj v inventári.
Boli pridané farebné wooden slaby (polovičné drevá). Tie už naďalej nefungujú ako kameň a môžu horieť.
Silk touch funguje aj na sklo a ľad. Konečne môžete ľad použiť :).
Nadstavenia chatu :
Možnosť nadstaviť priesvitnosť  a vypnúť farbu a chat.
V creative móde ničíte lode a minecarty jedným kliknutím, nástroje sa v ňom neničia a lietanie cez vodu v už nieje pomalé.
Bonusová  truhla už nieje dostupná v hardcore móde.
 Ten sa tým stáva zase ťažším oproti ostatným.
+ ďalšie opravy bugov a nové bugy.

Download : http://assets.minecraft.net/12w17a/minecraft.jar

Comments are closed.